Saturday, 21 January 2017

சனவரி -21, தோழர் லெனின் நினைவு நாள்...


1 comment:

Unknown said...

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் குடி நீர் தொட்டி மூலம் குடிநீர் சப்ளை செய்யும் பகுதி நேர பணியாளர்களுக்கு பணி கொடை சட்டம் 1970 கீழ் பணி கொடை பணப் பயன் பெற வாய்ப்பு உள்ளதா என்பதை தெரிவிக்கவும்.