Monday 5 December 2016

எப்போதும் போல் முன் நிற்கிறது போடி கிளை ...

அருமைத் தோழர்களே ! நமது BSNLEU அகில இந்திய சங்க 8வது மாநாட்டை ஒட்டி எதிர்வரும் 8-12-16 அன்று அனைத்து கிளைகளிலும் கொடி ஏற்றி , தோழர்  K.G போஸ் நினைவு தினத்தையும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்  என்ற  நமது BSNLEU முடிவை அமல் படுத்துவதில்  எப்போதும் போல் முன் நிற்கிறது போடி கிளை.... நமது வாழ்த்துக்கள்.. ...

No comments: