Saturday 1 June 2013

BSNL-ல் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கான வாடகையில்லா தொலைபேசியில் பிற ஆபரேட்டர்களின் தொலைபேசி இணைப்பு ரத்து குறித்த கடிதம்.


No comments: