Friday 29 July 2016

03-08-2016 அன்று அகில இந்திய அளவில் ஆர்ப்பாட்டம் . . .

அருமைத் தோழர்களே ! நித்திஉத்யோக் அமைப்பின் பரிந்துரையான நமது  BSNL, MTNL கம்பேனிகளில் கேந்திர விற்பனை என்ற ஆலோசனையை எதிர்த்து 03-08-2016 அன்று BSNL, MTNL சங்கங்கள் அகில இந்திய அளவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு எடுத்துள்ளன.

No comments: