Wednesday 3 February 2016

9-2-2016 சென்னை சொசைட்டி முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் . . .

அருமைத் தோழர்களே ! சொசைட்டி கடனுக்கான உறுப்பினர்களிடம் சுமத்தப்பட்டுள்ள அநியாய வட்டி விகிதத்தை உடனடியாக குறைத்திடு, உறுப்பினர்களுக்கு நிலத்தை நிலமாகவே பிரித்துக்கொடு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை சொசைட்டி அலுவலகம் முன்பாக 9.2.16 அன்று நடைபெற உள்ள பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டத் திற்கானWallPoster.

No comments: