Wednesday, 29 June 2016

FORUM கூட்ட முடிவுகளும் இன்ன பிற செயதிகளும் . . .

அருமைத் தோழர்களே ! நமது அகில இந்திய FORUM முடிவுகளையும், மற்றும் நமது மத்திய சங்க செய்திகளையும், நமது தமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.... அதனை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments: