Wednesday 1 June 2016

NO VRS & BSNL சேவைகளில் முன்னேற்றம் -BSNL CMD அறிவிப்பு.

அருமைத் தோழர்களே ! NO VRS மற்றும் BSNL சேவைகளில் முன்னேற்றம் -BSNL CMD அறிவிப்பு மேலும், நமது BSNLEU மத்திய சங்க செய்திகள் ஆகியவை குறித்து நமது BSNLEU தமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. மாநில சங்க சுற்றறிக்கை படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments: