Thursday 30 June 2016

மதுரை N/S கிளைமாநாடு -புதியநிர்வாகிகளுக்கு வாழ்த்து ...

அருமைத்ம தோழர்களே ! கடந்த 27-06-16 அன்று மதுரை  N/S கிளைமாநாடு கிளைத்தலைவர் ,தோழர்..A.முபாரக் , தலைமையில் நடைபெற்றது. மாவட்ட சங்கத்தின் சார்பாக தோழர்கள், செல்வின் சத்தியராஜ், சூரியன் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர். தலைவர், செயலர், பொருளர் முறையே தோழர்கள், மாயாண்டி, சிவராமன் , கோதண்டரமேஷ் ஆகியோர் ஒரு மனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.  புதியநிர்வாகிகள்  பணி சிறக்க நமது  வாழ்த்துக்கள்  ...

No comments: