Tuesday 7 June 2016

நமது BSNLEUமத்திய சங்க செய்தி குறித்து மாநிலசங்கம்...

அருமைத் தோழர்களே ! நமது BSNLEU மத்திய சங்கம் வெளியிட்டுள்ள  சில  செய்திகளை  நமது தமிழ்  மாநிலசங்கம் சுற்றறிக்கைவெளியிட்டுள்ளது ....அதனை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்... .

No comments: