Wednesday 25 February 2015

25.02.2015 நமது"SAVE BSNL" டெல்லி பேரணியில் தலைவர்கள்.

அருமைத் தோழர்களே ! 25.02.2015 புதன் அன்று  நமது"SAVE BSNL" என்ற கோரிக்கையை வலியுறித்தி நமது BSNL ஊழியர்களும்+அதிகாரிகளும் இணைந்து டெல்லியில் நடத்திய   பேரணியில் தலைவர்களின் உரை....

No comments: