Sunday 8 May 2016

நலநிதி நல்கிய நண்பர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி . . .

அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், எங்களது  இதய பூர்வமான நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம், ---என்றும் தோழமையுடன் , எஸ். சூரியன் D/S-BSNLEU.

No comments: