Saturday, 8 March 2014

வெண்மணி தியாகிகள் நினைவு சின்னம் திறப்பு.

அருமைத் தோழர்களே!தியாக பூமியாம் வெண்மணி தியாகிகள் நினைவு சின்னம் திறப்பு விழாவில் நமது BSNLEU மதுரை மாவட்ட சங்கம் சார்பாக 08.03.2014 இரவு வேன்புறப்படுகிறது...தொழிலாளி வர்க்க கடல் சங்கமத்தில் நமது BSNLEU சங்கமும் இணைகிறது.
.....என்றும் தோழமையுடன்..எஸ்.சூரியன் D/S-BSNLEU

No comments: