Monday 27 April 2015

மதிய சங்க செய்தியை மாநிலசங்கம் வெளியிட்டுள்ளது...

அருமைத் தோழர்களே ! நமது BSNLEU மதிய சங்க செய்திகளை தொகுத்து நமது தமிழ்  மாநிலசங்கம் வெளியிட்டுள்ளது... அதனை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments: