Thursday 1 October 2015

1 அக்டோபர் 2015,முதல் 5.3 % சதவீதம் IDA உயர்வு ...

அருமைத் தோழர்களே ! 01-10-2015 முதல் IDA 5.3% சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
இதன் மூலம் மொத்த IDA (102.6% + 5.3%) 107.9% சதவீதம் ஆகும்.என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

No comments: