Saturday 18 July 2015

நமது BSNLEUதமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கை.NO.51.

அருமைத் தோழர்களே ! பல வருடங்களாக செயல்பட்டு வரும் பெயர்மற்றக் கமிட்டி இன்னமும் தனது பனியினை முடிக்கவில்லை.Sr.TOA மற்றும் TTA  கேடர்களின் தொடர்பாக இன்னமும் தீர்வு ஏற்படவில்லை. ஊதிய தேக்க நிலை பிரச்சனைக்கு தீர்வு,அனாமைலி பிரச்சனைக்கு தீர்வு,BSNL நேரடி நியமன ஊழியர்களின் ஓய்வுதிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஆகியவை குறித்து நமது BSNLEU மத்திய சங்கம் (CHQ) எடுத்துள்ள நிலைகுறித்து, நமது BSNLEUதமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது .....இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments: