Sunday 7 August 2016

ஒலிம்பிக் ஹாக்கி: அயர்லாந்தை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா அபாரத் தொடக்கம்...

இடி போன்ற அடியால் 2-வது கோலை அடித்த இந்திய வீரர் ருபிந்தர் பால் சிங். | படம்: ஏ.எஃப்.பி.

No comments: