Monday 9 November 2015

நவம்பர் -9, லட்சியக் கவிஞர் இக்பால்-பிறந்த தினம்...

                                                                    'ஸாரே ஜஹான் ஸே அச்சா' பாடல் எழுதிய 
லட்சியக் கவிஞர் இக்பால்.நவம்பர் -9, லட்சியக் கவிஞர் இக்பால்-பிறந்த தினம்...
''
மதம் ஒருவரோடொருவர்சண்டை போடச் சொல்லவில்லை


No comments: