Thursday 28 July 2016

28-07-16 மதுரை GM(O)ல் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா.

அருமைத் தோழர்களே ! நமது மதுரை SSA-யில் இம் மாதம் ஜூலை பனி நிறைவு  செய்யும் தோழர்களுக்காண பணி நிறைவு பாராட்டு விழா 28-07-16 காலை 11 மணிக்கு மதுரை GM(O) -TRCயில்  பொது மேலாளர் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது  .  .  . 
பணி நிறைவு செய்யும் தோழர்கள் 
1.  தோழர் . ஜூலியஸ் , திருநகர் 
2.  தோழர்  . மாயிருளன் , G.M (O)
3.  தோழர்  . முருகன் , TKM
4.  தோழர்  . பொன்னையா , தேனி 
5.  தோழர்  . சேகர் , KSV
6.  தோழர்  . ஷேக் இப்ராஹிம் , EMM
7.  தோழர்  . சுந்தரம் , அழகப்ப நகர் 
அனைவரின் பணி ஓய்வு காலம் 
சிறக்க நமது உளப்பூர்வமான 
வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்....என்றும் தோழமையுடன், S. சூரியன், D/S-BSNLEU.

No comments: