Friday 8 July 2016

தோழர் .K.G.போஸ் அவர்களுக்கு செவ்வணக்கம் . . .

அருமைத் தோழர்களே !  தபால்-தந்தி தொழிற்சங்க வரலாற்றில், தொழிலாளி வர்க்கத்தின் படைத் தளபதியாக , சிறந்த தலைவராக செயல்பட்டு வழிகாட்டியாக அரும் பணியாற்றிய அருமைத் தோழர். .K.G.போஸ் அவர்களுக்கு 95 ஆம் ஆண்டு பிறந்த ஆண்டு செவ்வணக்கம் . . . மதுரை மாவட்ட சங்கம் உரித்தாக்குகிறது... நினைவுகளுடன், S. சூரியன் -D/S-BSNLEU.

No comments: