Monday 25 July 2016

ஓய்வூதியர்களுக்கு 78 % .IDA இணைப்பு & 60% உச்சவரம்பு நீக்கம்.

 அருமைத் தோழர்களே ! ஓய்வூதியர்களுக்கு 78 % .IDA இணைப்பு  & ஓய்வூதியம் வழங்க 60% உச்சவரம்பு நீக்கம்... ஆகியவை குறித்து நமது மத்திய சங்க செய்தியை, நமது தமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது....அதனை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments: