Thursday 7 July 2016

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 78.2%IDA இணைப்பு & இதர செய்திகள்.

அருமைத் தோழர்களே ! ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு  78.2% பஞ்சப்படி இணைப்பு மற்றும் இதர செய்திகள் குறித்து, நமது BSNLEU  மத்திய சங்கத்தின் செய்திகளை நமது தமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது...... அதனை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.    

No comments: