Monday 11 July 2016

தோழர் C. சாமிகுருநாதன், TVL மாவட்டத்தலைவர் பணி நிறைவு...

அருமைத்தோழர்களே! தோழர்.C. சாமிகுருநாதன், நெல்லை BSNLEU மாவட்ட சங்கத்தின் தலைவர் 30-06-2016 அன்று பணி நிறைவு பெற்றுள்ளார். அவர் ஆரம்ப காலம் தொட்டு K.G. போஸ் அணியின் அங்கமாக செயல்பட்டவர்.  அன்புத் தோழரின் பணி நிறைவு காலம்  எல்லாநலமும் பெற்று சிறக்க வாழ்த்துவது...S.சூரியன் , D/S-BSNLEU - MA SSA.

No comments: