Thursday 9 October 2014

01.10.2014 முதல் IDA பஞ்சப்படி 6.8% உயர்ந்துள்ள உத்தரவு...

அருமைத் தோழர்களே! நமது ஊழியர்களுக்கு 01.10.2014 முதல் IDA பஞ்சப்படி 6.8% உயர்ந்துள்ளதற்கான உத்தரவு.

No comments: