Friday 17 October 2014

புதிய மாநில அமைப்பு செயலருக்கு போடி கிளை வாழ்த்து...

அருமைத் தோழர்களே!நமது BSNLEU தமிழ் மாநில மாநாட்டில் தேர்ந் தெடுக்கப் பட்டுள்ள நமது புதிய மாநில அமைப்பு செயலர் தோழர்.பி . சந்திரசேகருக்கு,போடிகிளைகீழ்கண்டவாறுவாழ்த்துதெரிவித்துள்ளது......

No comments: