Wednesday 15 October 2014

BSNLEU தமிழ் மாநில மாநாட்டில் மதுரை தோழர்கள்...

அருமைத் தோழர்களே! திருச்சி மாநகரில் 11-12&13 தேதிகளில் நடைபெற்ற நமது BSNLEU தமிழ் மாநில மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட  மதுரை தோழர்களின் ஒரு பகுதியினர் தலைவர்களுடன் மாநாட்டு மேடையில்  ...