Sunday 24 May 2015

கோவையில் நடைபெற்ற போராட்டம் வெற்றிபெற்றது....

அருமைத் தோழர்களே ! கோவை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஸ்தலமட்ட  போராட்டம் வெற்றியுடன் முடிவடைந்தது .... மாநிலசங்க சுற்றறிக்கை கிளிக் செய்யவும்.

No comments: