Saturday, 15 August 2015

மதுரைG.M(O)சுதந்திரதின நிகழ்ச்சியும்- BSNL மேளாவும்.

அருமைத் தோழர்களே ! ஒவ்வொரு வருடமும் நமது  மதுரை G.M(O) சுதந்திர தினக் கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியோடு 55-வயது முடிந்தவர்களுக்கு அல்லது 30 வருடம் சேவை முடிந்தவர்களுக்கு  மதுரை மாவட்ட ஊழியர் சேம  நல நிதியிலிருந்து  கைகடிகாரம் பரிசாக வழக்கும் விழாவும் மிக சிறப்பாக நடை பெற்றது. அதன்பின்  G.M(O) முன்பாக நடைபெற்ற BSNL மேளாவில் நமது மாவட்ட சங்கத்தின் சார்பாக முழுமையான பங்களிப் பை செய்தோம்...
 

No comments: