Wednesday 20 August 2014

20.08.14-TNGEA நடத்தும் அகில இந்திய கோரிக்கை நாள்...

அருமைத் தோழர்களே! தமிழ் நாடு அரசு ஊழியர்கள் 20.08.14 அன்று -TNGEA சென்னையில் நடத்தும் அகில இந்திய கோரிக்கை நாள்... வெற்றி பெற BSNLEU மதுரை மாவட்ட சங்கம் தோழமை பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது....என்றும் தோழமையுடன்,--எஸ்.சூரியன் D/S-BSNLEU.

No comments: