Tuesday 5 August 2014

தமிழகம் முழுவதும், சிவில் & எலட்ரிக்கல் SSA-வில் இணைப்பு.

அருமைத் தோழர்களே! நமது BSNL நிறுவனத்தில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள , சிவில் & எலட்ரிக்கல் பகுதியில் உள்ள அனைத்து கட்டமைப்புகளையும் SSA-வில் இணைப்பது என்ற நிர்வாகத்தின் முடிவுகளை கீழ்க்கண்ட வாறு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

No comments: