Friday 16 January 2015

நமது BSNL ஊழியர்களுக்கு, அலகாபாத் வங்கியுடன் MOU...

நமது BSNL ஊழியர்களுக்கு, அதிகாரிகளுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அலகாபாத் வங்கியுடன் ஏற்பட்டுள்ளது... இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments: