Wednesday 28 January 2015

கனரா வங்கியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MOU) ...

கனரா வங்கியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MOU) கையெழுத்தாகியுள்ளது பல்வேறு கடன்கள் பெற கனரா வங்கியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

No comments: